Privacyverklaring Objectief Fotografie:

Hierin leg ik uit welke gegevens ik van je vastleg en waarvoor/waarom ik deze gebruik/nodig heb.

Zijn er vragen dan kan je me bereiken via 06- 131 959 08 of marijke@objectieffotografie.nl Conform wetgeving moet ik een Functionaris Gegevensbescherming aanwijzen, dat ben ik zelf: Marijke de Koning.


In het kort: als je mij inhuurt heb ik wat gegevens nodig om met je te kunnen communiceren, contact met je op te kunnen nemen of om een factuur te kunnen verzenden. Ik leg niet meer gegevens vast dan noodzakelijk en als ik de gegevens niet meer nodig heb worden deze verwijderd zodra dat kan en mag.


Persoonsgegevens die ik verwerk:
Als wij een overeenkomst aangaan leg ik gegevens vast. De volgende gegevens leg ik vast:

 • Voor- en achternaam

 • Adres- en factuur gegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige (persoons)gegevens die jij zelf verstrekt (correspondentie en/of telefonisch)

 • Uiteraard; de foto’s die ik van je/jullie heb gemaakt.

 

Waarom leg ik gegevens vast?

Het vastleggen van gegevens is noodzakelijk om onze overeenkomst uit te voeren. In dat kader leg ik jouw gegevens vast om:

 • Met je te kunnen communiceren over de opdracht(en) waarvoor je mij hebt ingehuurd.

 • Op de juiste tijd en plaats te zijn voor de shoot;

 • Je te kunnen bellen of e-mailen.

 • De boekhouding op orde te houden en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en voorwaarden van b.v. de Belastingdienst.

 • Eventueel, indien dit de voorkeur heeft, dingen per post op te sturen, zoals fotoafdrukken of een factuur.

 

Onder de rechtsgrond ‘’toestemming’’ vraag ik jou om op de overeenkomst aan te geven of je mij toestemming verleent voor het gebruiken van één of meerdere foto’s voor mijn portfolio. Dit houdt in dat ik ze op mijn website, facebook en/of instagram kan plaatsen.

Op de overeenkomst opdracht geef je aan of je hier al dan niet toestemming voor verleent. Dit is altijd vrijblijvend en welke foto's ik mag gebruiken gaat in overleg.

 

Hoelang bewaar ik gegevens?

 • Wettelijk is geregeld dat ik gegevens uit mijn boekhouding zeven jaar moet bewaren. Andere persoonsgegevens worden niet langer dan nodig is bewaard.

 • De gemaakte foto’s bewaar ik drie maanden, voor eventuele nabestellingen. Daarna zullen ze worden verwijderd.

 • Uitgezonderd hiervan zijn de foto’s die ik mag gebruiken voor mijn portfolio. Die bewaar ik zolang de toestemming voor het gebruik van deze foto’s voor mijn portfolio geldt. Je kan op elk moment de gegeven toestemming intrekken, waarna ik de foto’s direct verwijder van facebook, mijn website en/of instagram.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

 • Ik verkoop je gegevens niet aan derden.

 • Ik zal deze alleen verstrekken aan anderen als dat noodzakelijk is of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Mijn website maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast gebruik ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content kan aanbieden.

Je kan je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderd worden. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld social media-bedrijven zoals Facebook.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien of aan te laten passen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een ander te sturen.

 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering et cetera sturen naar marijke@dekoning.co / marijke@objectieffotografie.nl

 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik probeer uiterlijk binnen zes weken op jouw verzoek te reageren.


Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

 • Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Dit doe ik bijvoorbeeld door mijn externe harde schijf (waar ik jouw gegevens en foto’s opsla) te beveiligen met een wachtwoord. Om hier zelf toegang toe te krijgen moet ik met een wachtwoord inloggen om in de digitale omgeving te komen waarin ik de gegevens op deze externe harde schijf kan openen.

 • De contactbladen (een overzicht van de geschikte foto's waaruit je kan kiezen welke foto's je wilt bestellen) en bewerkte foto's verstuur ik via We Transfer. Dit gezien de grootte van de bestanden. Op de website van We Transfer kan je lezen hoe zij met jouw privacy omgaan. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van We Transfer, dan laat mij dit weten. Een alternatief is dat ik je een linkje stuur die toegang geeft tot een deel van mijn harde schijf (enkel het mapje waar uw foto’s staan opgeslagen). Dit linkje is alleen te gebruiken met een uniek wachtwoord. Tevens is dit linkje maar twee weken geldig: na deze periode werkt hij niet meer.

 • Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marijke@dekoning.co / marijke@objectieffotografie.nl

 

Algemene voorwaarden Objectief Fotografie

Deze volgen nog.